• COR-DATE,繁花朵朵珍珠耳環 [1880]

  1880

 • COR-DATE,童話故事,繽紛細版手鍊,灰白[1280]

  1280

 • COR-DATE,玫瑰花瓣耳環 [1680]

  1680

 • COR-DATE,蝴蝶剪影耳環 [600]

  600

 • COR-DATE,點點圓圈珍珠耳環 [780]

  680

 • COR-DATE,三顆碎鑽灰色半貝珠耳環 [650]

  650

 • COR-DATE,星星堆滿天圓弧珍珠耳環 [650]

  650

 • COR-DATE,優雅與童趣系列,碎鑽不對稱白雲耳環

  1080

 • COR-DATE,優雅小姐,簡約T鑽手鏈,灰白色[1080]

  1080

 • COR-DATE,雙色衛星石手環 [1880]

  1880

 • COR-DATE,優雅小姐,珍珠花瓣前後佩戴耳環 [1480]

  1280

 • COR-DATE,花瓣碎鑽垂吊耳環,白珍珠 [600]

  600

 • COR-DATE,花瓣碎鑽垂吊耳環,香檳色珍珠 [600]

  600

 • COR-DATE,櫻桃搖曳耳環,藍珍珠 [580]

  580

 • COR-DATE,優雅與童趣系列,白雲耳環 [980]

  980

 • COR-DATE,優雅與童趣系列,大理石紋路垂吊耳環 [1080]

  1080