• COR-DATE三角碎鑽簡約耳環 [480]

 • COR-DATE珍珠珊瑚雕刻戒指[1280]

 • COR-DATE流星雨手環 [2480]

 • COR-DATE優雅小姐,珍珠點點扇形耳環,藍色[580]

 • COR-DATE,七葉羽翼戒指[1280]

 • COR-DATE優雅小姐,小小綻放短鏈,白色[980]

 • COR-DATE優雅小姐,小小綻放短鏈,白珍珠[980]

 • COR-DATE優雅小姐,小小雪花耳環[680]

 • COR-DATE優雅小姐,小小雪花戒指[580]

 • COR-DATE優雅小姐,藤蔓短鏈 [980]

 • COR-DATE優雅小姐,鬱金香水鑽手鍊,祖母綠 [1380]

 • COR-DATE優雅小姐,鬱金香珍珠手鍊 [1380]

 • COR-DATE優雅小姐,鬱金香水鑽手鍊,白 [1380]

 • COR-DATE優雅小姐,珍珠雪花耳環 [820]

 • COR-DATE優雅小姐,搖曳鬱金香,灰珍珠[580]

 • COR-DATE優雅小姐,搖曳鬱金香,白珍珠[580]