• COR-DATE,簡約派,行星環繞垂吊耳環,白 [600]

  600

 • COR-DATE,簡約派,珍珠V型耳環 [550]

  550

 • COR-DATE,手繪線條水鑽垂吊珍珠耳環 [680]

  680

 • COR-DATE,樹葉紋路垂吊珍珠耳環 [620]

  620

 • COR-DATE,圓圈線條耳環,藍灰色大理石紋路 [650]

  650

 • COR-DATE,樹枝枯木不對稱耳環 [720]

  720

 • COR-DATE,網狀花紋水鑽耳環 [980]

  980

 • COR-DATE,短版扇形搖擺垂吊耳環 [580]

  580

 • COR-DATE,點點圓圈珍珠耳環 [780]

  680