• COR-DATE優雅小姐,花朵珍珠香檳色小水滴耳環[580]

  • COR-DATE扇形水鑽垂吊耳環[580]

  • COR-DATE古典彎月珍珠短鏈 [980]

  • COR-DATE古典彎月珍珠長鏈 [1080]

  • COR-DATE,印第安羽毛長鍊 [2280]

  • COR-DATE珍珠珊瑚雕刻戒指[1280]

  • COR-DATE,七葉羽翼戒指[1280]

  • COR-DATE簡約派,幸運骨戒指,古金色 [380]

  • COR-DATE優雅小姐,小小綻放短鏈,白珍珠[980]

  • COR-DATE優雅小姐,珍珠雪花耳環 [820]

  • COR-DATE優雅小姐,雙色羽翼戒指 [1080]