• COR-DATE,華麗年代鑲鑽鎖骨項鍊[680]

  680

 • COR-DATE優雅小姐,古金色珍珠鎖骨短鏈[580]

  580

 • COR-DATE優雅小姐,古典鑲鑽鎖骨鏈[580]

  580

 • COR-DATE 優雅小姐,雕花珍珠項鍊 [2980]

  2980

 • COR-DATE優雅小姐,雲朵項鍊 [820]

  820

 • COR-DATE 優雅小姐,芭蕾女伶 [1080]

  1080

 • COR-DATE優雅小姐,核桃果短鏈 [920]

  920

 • COR-DATE優雅小姐,綻放短鏈,白鑽 [ 1380 ]

  1380

 • COR-DARE優雅小姐,星空長鏈 [ 1480 ]

  1480

 • COR-DATE優雅小姐,麻花短鏈[920]

  920